TDHI

TDHI is het consultancy bedrijf van Tamara de Heij op het gebied van data analyse.

Hoe is TDHI ontstaan?

Al van kinds af aan weet ik dat ik ooit eens ‘voor mezelf wilde beginnen’. Tijdens mijn studie en in het begin van mijn loopbaan heb ik er niet actief over nagedacht, maar in mijn achterhoofd wist ik wel dat het ‘later’ eens zou gebeuren. En op een bepaald moment, in 2010, bleek “later” ineens “nu” te zijn.

Drijfveren

De belangrijkste reden om als consultant ad interim of op projectbasis te werken, is mijn behoefte voor afwisseling. Ik vind het heerlijk om in een nieuwe omgeving terecht te komen, mij als een kameleon op te stellen – daarmee bedoel ik zodanig aan te passen aan de afdeling en organisatie dat het niet opvalt dat ik ‘van buiten kom’ – en binnen korte tijd in te werken.

Waar komt de naam TDHI vandaan?

TDH staat voor Tamara de Heij en de I is een afkorting van information, integration en intelligence. De meeste mensen zijn bekend met het verhaal dat data niet hetzelfde is als informatie. Data zijn droge gegevens, maar zodra ze voor mensen zijn te begrijpen, te interpreteren, wordt het informatie. Dit is het punt waar ik meestal begin: we hebben informatie. Nu willen we deze informatie omzetten naar bruikbare stuurinformatie, oftewel intelligence. Wat is bruikbare stuurinformatie? Dat is zinvolle informatie waarop u als marketeer of als manager kunt acteren. U krijgt inzichten op basis waarvan u kunt beslissen dat alles loopt zoals verwacht of op basis waarvan u kunt bijsturen, en dan ook nog welke richting.  Hoe doen we dat? Sleutelwoord is daarbij integratie, de integratie van verschillende informatiebronnen. Informatiebronnen die zijn ontsloten in datawarehouses, maar ook losse brokken externe informatie, zoals marktonderzoek of marktgegevens. Of losse excelsheets ergens, die gecombineerd moeten worden.
Anders gezegd: mijn ervaring ligt vooral, maar niet uitsluitend, in het traject vanaf het datawarehouse. Er is een datawarehouse, en de informatie daarin moet verder gebruikt worden.

De i van intelligence

Intelligence is dus een sleutelwoord. Mijn werkzaamheden zijn op het gebied van intelligence. Meestal marketing intelligence, maar zeker ook customer intelligence of business intelligence. What’s in a name? Het ene bedrijf noemt het marketing intelligence, het andere business intelligence. Rode draad is het vertalen van data of informatie naar intelligence, dus bruikbare stuurinformatie. Ik noem dit data intelligence.